Ruurd Jelle van der Leij is van kinds af aan al fanatiek bezig met vogels. Het begon allemaal toen hij als klein kind mee ging met zijn vader op zoek naar kievitseieren en al gauw viel zijn interesse voor vogels ook bij andere mensen op. Zo ontmoette hij Freddie de Vries die destijds ook in Oldeholtpade woonde. Via Freddie kwam hij in aanraking met een fanatieke groep vogelaars uit Oldeholtpade e.o. en had hij de perfecte mensen om zich heen om een enorme kennis te kunnen vergaren. Ze namen hem mee tijdens het ringen van Kerkuilen, Havik, Buizerd, Sperwer enz. Hij leerde het inventariseren van vogels door middel van de BMP methode. In het voorjaar namen ze hem mee op reizen naar Polen en Oost-Duitsland. In het najaar gingen ze steevast naar Falsterbo, Zweden om daar de enorme vogeltrek te aanschouwen. Kortom de ideale manier om alles te weten te komen over vogels in binnen en buitenland. Na het afronden van zijn VWO is hij de studie kust en zee management gaan doen op het Van Hall te Leeuwarden. Naast de leuke excursies en mooie stages die hij tijdens deze studie heeft kunnen doen ontmoette hij ook hier weer de nodige mensen die zijn kennis deden groeien. Gedurende de studie kwam ook zijn passie voor fotografie steeds nadrukkelijker naar voren. Destijds was RJ altijd afhankelijk van andermans apparatuur maar daar kwam in 2007 verandering in. In augustus 2007 vertrok hij voor 5 maanden naar Noorwegen om daar en een aantal modules voor zijn studie te gaan volgen. Voor vertrek heeft hij zijn eigen spiegelreflexcamera aangeschaft met een aantal lenzen. Bij terugkomst bleek de drive om te fotograferen alleen maar groter en was de tijd daar om een mooie 500mm te kopen zodat ook vogelfotografie tot de mogelijkheden ging behoren. Vanaf dat moment is het hard gegaan. Zijn foto's worden o.a. verkocht door de beeldbank Buiten-Beeld en inmiddels is hij fulltime fotograaf.

Tegenwoordig werkt hij met Nikon camera's en lenzen met een bereik van 18 tot 500mm (voorheen sigma 300-800mm).

Foto Wolfgang Dreyer: RJ tijdens beschermingswerk van o.a. Grauwe Kiekendief, Grote Trap en deze hele Kleine Trap in Spanje.

 
Dutch-Netherlands